Werkwijze

Wat is de werkwijze bij Psychologiepraktijk Op Eigen Wijze?

Aanmelding vindt telefonisch plaats, via de mail of het contactformulier op deze site en er zal vervolgens op korte termijn een vrijblijvend kennismakingsgesprek foto be youvan ongeveer drie kwartier met jou (en jullie tiener) gepland worden. In dit gesprek probeer ik in te schatten of mijn praktijk de juiste plek is om jou (of jullie tiener) te helpen.Tevens denk ik dat het voor jou/jullie prettig is om op deze manier te ervaren of er een klik met mij is. Mocht er na dit gesprek besloten worden niet met elkaar verder te gaan, is het eerste gesprek gratis.

Vervolgens start de intakefase waarbij de klachten uitgebreid besproken worden. Ik stel ook vragen over hoe het gaat op school/werk of in contact met anderen, de (vroege) ontwikkeling, de gezinssituatie en wil onderzoeken welke hulpvraag er precies speelt, welke verklarende factoren een rol spelen en welke aanknopingspunten er zijn voor behandeling. Soms wordt er, na toestemming, telefonisch contact gezocht met belangrijke anderen (bijvoorbeeld een mentor van school of een eerdere hulpverlener).

Hierna volgt een plan van aanpak en gaat de behandeling van start.

Als je als ouder op zoek bent naar ondersteuning in de opvoeding, kan vaker al eerder tot de concrete behandeling worden over gegaan.

Tijdens de individuele therapie zal er veel gepraat worden maar waar van toepassing werk ik ook met praktische opdrachten en soms geef ik huiswerk mee.
Het kan belangrijk zijn om samen te oefenen hoe ander gedrag er uit kan zien (hierbij brengen we eerst het ongewenste gedrag in kaart), hoe je je beter kunt ontspannen/je hoofd leeg kunt maken zodat piekergedachten minder kans hebben.
Ik reik je manieren aan hoe je je angst de baas kunt worden of hoe je er voor kunt zorgen dat je niet steeds zo negatief over jezelf of de wereld om je heen denkt.
Ik leer je hoe je negatieve gedachten kunt omzetten in positieve gedachten o.a. door uit te leggen dat er een verband is tussen wat je denkt en wat je voelt en wat je uiteindelijk doet.
We gaan samen op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld als je steeds weer gepest of buitengesloten wordt.
Sommige jongeren vinden het prettig om niet steeds in de therapieruimte te zijn en willen liever samen met mij een rondje lopen omdat dit soms gemakkelijker praat: ook dit is mogelijk.

Mijn streven is om (mits verplicht of een meerwaarde) na de intakefase een verslag met een beschrijvend beeld, de belangrijkste conclusies en de doelen voor behandeling te maken. Tot een half jaar na afronding van de behandeling bestaat er de mogelijkheid om nog een keer gratis te komen bijpraten bijvoorbeeld omdat je op dat moment weer even een steuntje in de rug kunt gebruiken of omdat klachten weer wat terug lijken te komen.

Als je meer wilt weten over de Behandelafspraken die de praktijk hanteert, over het Privacyregelement en/of over de Algemene betalingsvoorwaarden, klik dan hier. Het goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ voor vrijgevestigden ligt ter inzage in de praktijk.