Welke klachten?

Met welke klachten kun je voor hulp bij Op eigen Wijze terecht ?

Iedereen (tussen de 14 en 30 jaar) die denkt dat hij/zij (of zijn of haar tiener) wel wat psychische hulp kan gebruiken of die last heeft van een of meerdere van onderstaande klachten, kan zich aanmelden en samen bespreken we of een vorm van behandeling nodig is en hoe deze er uit kan zien.

Je kunt om verschillende redenen niet lekker in je vel zitten. Hieronder noem ik een aantal voorbeelden:

 • diverse angstgevoelens of klachten (waaronder ook dwangmatig gedrag en faalangst) of als je je onzeker of eenzaam voelt
 • sombere of depressieve gevoelens en piekergedachten of als je geneigd bent om je steeds weer terug te trekken
 • als je niet goed luistert, en je steeds in opstand komt tegen de mensen uit je directe omgeving en veel ruzies uitlokt, of als je het moeilijk vindt om je te concentreren
 • aanpassingsproblemen bijvoorbeeld na een scheiding of het overlijden van een dierbare of een andere traumatische gebeurtenis
 • sociale problemen zoals gepest worden, er niet bij horen of vaak ruzie hebben met leeftijdsgenoten
 • als je je steeds weer afvraagt wie je eigenlijk bent, wie je wilt zijn of hoe anderen naar jou kijken en hier last van hebt (identiteitsvraagstukken)
 • buikpijn- of hoofdpijnklachten zonder dat er lichamelijk iets aan de hand is
 • problemen in relatie met je ouder(s) of partner
 • moeite met het omgaan met je hoogbegaafdheid of fijngevoeligheid
 • problemen met leren op school of problemen op je werk of stage
 • problemen in relatie tot je studie
 • problemen met eten.

Ben je 18 jaar of ouder dan is er geen verwijsbrief nodig. Er hoeft geen vermoeden van een ‘DSM-diagnose’ aan de orde te zijn (zoals bij een ggz-instelling). De DSM  is een handboek met omschrijvingen en kenmerken van vele psychische of psychiatrische aandoeningen en helpt bij het diagnosticeren van ziekten (oftewel het internationaal classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidszorg). Vanaf januari 2022 zijn er ook mogelijkheden voor behandelingen binnen de basisverzekering middels de basis GGZ/het zorgprestatiemodel (zie tarieven).

Ben je jonger dan 18 jaar, dan zijn er behandelmogelijkheden als je een beschikking van de gemeente hebt of een verwijsbrief van de GGD- of huisarts.

Mijn psychologiepraktijk behandelt geen ernstige en langdurige specialistische GGZ-problematieken (denk hierbij aan zware depressiviteit met serieuze suïcidale gedachten en/of zelfverwonding of ernstige eet- of verslavingsproblematiek) en heeft geen crisisdienst. Ook cliënten met een (bekend) intelligentieniveau (=IQ) van onder de 80 kunnen bij mij niet terecht omdat bij de begeleiding van deze doelgroep specifieke deskundigheid nodig is.

6 of 9_verbeterd