Jongeren

Je kunt om verschillende redenen niet lekker in je vel zitten. Hier onder noem ik een aantal voorbeelden:

-diverse angsten (waar onder ook dwangmatig gedrag en faalangst) of als je je onzeker of eenzaam voelt
– depressieve gevoelens en piekergedachten of als je geneigd bent om je steeds weer terug te trekken
– als je niet goed luistert en je steeds in opstand komt tegen de mensen uit je directe omgeving en veel ruzies uitlokt of  als je het moeilijk vindt om je te concentreren
-aanpassingsproblemen bijvoorbeeld na een scheiding of het overlijden van een dierbare of een andere traumatische gebeurtenis
-sociale problemen zoals gepest worden, er niet bij horen of vaak ruzie hebben met leeftijdsgenoten
-als je je steeds weer afvraagt wie je eigenlijk bent en waar je voor staat in het leven (identiteitsvraagstukken)
-buikpijn of hoofdpijn klachten zonder dat er lichamelijk iets aan de hand is
-problemen in relatie met je ouder(s)
-problemen op school met leren of problemen op je werk of stage
-problemen met eten.

Tieners en jongvolwassenen vanaf ongeveer 11-12 jaar (groep 8) tot 25-30 jaar (afhankelijk van de levensfase waarin ze zich bevinden), kunnen bij mij terecht voor advies en eerstelijns behandeling.
Eerstelijns behandeling is praktisch, probleemgericht en kortdurend en bedoelt voor lichte tot matige problemen. Er hoeft dus geen heel ernstig of groot probleem aan de hand te zijn om naar mijn praktijk te komen.
Juist bij wat lichtere problemen kunnen een paar gesprekken net dat zetje in de juiste richting geven om weer verder te kunnen.
Het helpt vaak al om over je klachten en je huidige leventje te praten met iemand die je niet kent en die verstand van de ontwikkeling van tieners en jongvolwassenen heeft. Ook kun je bruikbare tips krijgen. Hierdoor kun je heel anders tegen je problemen aan gaan kijken.

Er is geen verwijsbrief nodig of beschikking. Er hoeft geen vermoeden van een ‘DSM-diagnose’ aan de orde te zijn (zoals bij een ggz-instelling). De DSM (oftewel het internationaal classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidzorg) is een handboek met omschrijvingen en kenmerken van vele psychische of psychiatrische aandoeningen en helpt bij het diagnosticeren van ziekten.
Ik behandel geen ernstige en langdurige GGZ problematieken (denk hier bij aan zware depressiviteit met serieuze suïcidale gedachten en/of zelfverwonding of ernstige eet- of verslavingsproblematiek). Ook cliënten met een (bekend) intelligentieniveau (=IQ) van onder de 80 kunnen bij mij niet terecht omdat bij de behandeling van deze doelgroep specifieke deskundigheid nodig is.

M of W