Jonger dan 18

Ben je jonger dan 18 jaar? Wat zijn dan de mogelijkheden?femke_euros

Vanaf 1 februari 2017 werkt de praktijk al samen met alle Noord Limburgse gemeentes (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray), behalve Venlo in het kader van de jeugdwet. Dit betekent dat betreffende gemeente de behandeling vergoed. Hiervoor is een gemeentelijke beschikking nodig (meld je/je zoon of dochter hiervoor aan bij de gemeente, hierna volgt een keukentafelgesprek en vervolgens een indicatie) of een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling.

Vanaf 1 januari 2022 heeft de praktijk een overeenkomst voor Ambulant GGZ Jeugd lokaal (en niet meer voor ambulante jeugdhulp), voornamelijk intensiteit midden en in bepaalde gevallen (veelal rondom korte hulpvragen) ook intensiteit licht omdat deze 2 intensiteiten het meest overeenkomen met de Generalistische Basis GGZ. Consultatie en advies kan separaat worden ingezet als onderdeel/verlenging van het vraagverhelderingsproces. Soms wordt er maatwerk of meerwerk ingezet. 

Er kan via de gemeentes waar mee ik geen contract heb eventueel een Persoons Gebonden Budget (PGB) aangevraagd worden of een verzoek gedaan worden tot toekenning van niet gecontracteerd aanbod (maatwerkovereenkomst). Bij toekenning kan de psychologische hulpverlening door mij geleverd alsnog via de gemeente gefinancierd worden.

De praktijk is sinds 1 maart 2017 lid van de NVPA (de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en van de koepelorganisatie RBCZ. Dit betekent dat een deel van de behandeling vergoed kan worden door de aanvullende verzekering (zonder verwijsbrief of indicatie), onder de noemer psychosociale therapie. Bij deze therapievorm wordt minder vanuit een stoornis geredeneerd maar meer vanuit de hulpvraag van de cliënt (ook wel integrale therapie genoemd). Het is van belang om bij de declaratie de kwalificatie 9422 (NVPA therapeut) te benoemen bij mijn persoonlijke AGB-code 94-004720.

Het particuliere tarief per gesprek (individueel of met ouders) van ongeveer een uur bedraagt: € 95,- (inclusief BTW). Dit is inclusief indirecte (uitwerk en voorbereiding) tijd, het behandelplan en eventueel (telefonisch of mail) contact met derden. Mocht een afspraak anderhalf uur of meer in beslag nemen, zal een half consult extra in rekening gebracht worden.

Het no show tarief is € 50,- (zie behandelafspraken). Er zijn mogelijkheden tot een telefonisch consult of een inhoudelijk mailcontact.

In een aantal gevallen zijn therapiekosten deels of volledig aftrekbaar bij de jaarlijkse belastingaangifte (aftrek specifieke zorgkosten/bijzondere ziektekosten).

Word je 18 jaar en de behandeldoelen zijn nog niet behaald, dan zijn er eventueel mogelijkheden om via de verzekerde basiszorg (met verwijsbrief van de huisarts en vermoeden van een diagnose) de behandeling binnen mijn praktijk voort te zetten. Het NZA behandeltarief van € 135,89 of € 161,46 (afhankelijk van de duur van het gesprek) wordt dan in rekening gebracht waarvan een deel achteraf vergoed wordt door de zorgverzekering (zie voor meer informatie het kopje tarieven 18 jaar of ouder).

Aarzel niet contact met mij op te nemen als bovenstaande informatie vragen oproept, ik licht e.e.a. graag persoonlijk toe! Je kunt uiteraard ook altijd contact zoeken met je gemeente of zorgverzekeraar.