Jonger dan 18

Ben je jonger dan 18 jaar? Wat zijn dan de mogelijkheden?femke_euros

Per 1 februari 2017 heeft de praktijk voor de producten ambulante jeugdhulp licht en midden een raamovereenkomst met alle Noord Limburgse gemeentes (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray), behalve Venlo in het kader van de jeugdwet. Dit betekent dat betreffende gemeente de behandeling vergoed. Hiervoor is een gemeentelijke beschikking nodig of een verwijsbrief van de huisarts of GGD arts (met vermelding van verwijzing voor ambulante jeugdhulp).

Er kan via de gemeentes waar mee ik geen contract heb eventueel ook een Persoons Gebonden Budget (PGB) aangevraagd worden. Bij toekenning kan de psychologische hulpverlening hiermee voor een gedeelte gefinancierd worden. Ook kunnen ouders bij deze gemeentes navragen of er mogelijkheden zijn voor het toekennen van een Maatwerkovereenkomst, waardoor zorg door mij geleverd alsnog via de gemeente gefinancierd wordt.

De praktijk is sinds 1 maart 2017 lid van de NVPA (de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en van de koepelorganisatie RBCZ. Dit betekent dat een deel van de behandeling vergoed kan worden door de aanvullende verzekering (zonder verwijsbrief of indicatie), onder de noemer psychosociale therapie. Bij deze therapievorm wordt minder vanuit een stoornis geredeneerd maar meer vanuit de hulpvraag van de cliënt. Het is van belang om bij de declaratie de kwalificatie 9422 (NVPA therapeut) te benoemen bij mijn persoonlijke AGB-code 94-004720.

In een aantal gevallen zijn therapiekosten deels of volledig aftrekbaar bij de jaarlijkse belastingaangifte (aftrek specifieke zorgkosten/bijzondere ziektekosten).

Het tarief per gesprek (individueel of met ouders) van ongeveer driekwartier tot een uur bedraagt per 1 januari 2021: € 93,- (inclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten a € 0,35 per km). Dit is inclusief indirecte (uitwerk en voorbereiding) tijd, het behandelplan en eventueel (telefonisch of mail) contact met derden. Mocht een afspraak anderhalf uur of meer in beslag nemen, zal een half consult extra in rekening gebracht worden. Voor rapportage naar aanleiding van onderzoek wordt vooraf een tarief afgesproken. Voor gezinsgesprekken (ongeveer 75 minuten) geldt een tarief van € 115,-.

Het no show tarief is € 45,- (zie behandelafspraken),

Er zijn mogelijkheden tot een telefonisch consult of een inhoudelijk mailcontact.