Eveline Berg

Eveline Berg stelt zich voor

Hoi, mijn naam is Eveline Berg. Ik ben 53 jaar en woon samen met mijn partner en twee kinderen al geruime tijd met veel plezier in Venray. Ik ben in 1996 afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen in de richting Ontwikkelingspsychologie en heb in 2002 mijn titel gezondheidszorg-psycholoog behaald. Sindsdien volg ik jaarlijks nascholingscursussen en studiedagen om mijn kennis actueel te houden. .

Na ruim 20 jaar werkervaring in de Kind-en Jeugd-GGZ als ook met jongvolwassenen zowel in de eerste- als tweedelijnszorg was eind januari 2016 voor mij de tijd rijp om het roer om te gooien en mijn werk “op eigen wijze” te gaan vormgeven. Ik heb in mijn werk altijd een klantgerichte en persoonlijke aanpak nagestreefd maar toenemende bureaucratische regels en productienormen stonden voor mij dit streven steeds meer in de weg.

Ik heb mijn praktijk ook Op Eigen Wijze genoemd omdat:

  • ik zorg op maat bied want ieder mens is uniek, verwerkt ‘op eigen wijze’ en wil ‘op eigen wijze’ benaderd en behandeld worden.
  • ik denk dat één van de sleutels tot geluk is, om je leven ‘op eigen wijze’ te leven.
  • binnen mijn praktijk psychologische hulpverlening geboden kan worden zoals wij dit samen wenselijk vinden en afspreken omdat we maar beperkt rekening hoeven te houden met regels die de zorgverzekeraar oplegt. Dit omdat de praktijk bewust geen contract met hen afgesloten heeft. Er is niet per se een verwijsbrief van de huisarts of indicatie van de gemeente nodig (maar het mag wel), de privacy wordt gewaarborgd en mensen kunnen met alle (lichte tot matige) problemen van psychische aard bij mij terecht.

Karaktertrekken die mij typeren zowel in mijn werk als privé zijn: puur, oprecht, zorgzaam, openhartig, betrokken, gedreven, toegankelijk, kritisch, proactief, loyaal en enthousiast.

Om mijn vak goed uit te kunnen oefenen is het voor mij belangrijk om:

goed naar jou (of jullie tiener) te luisteren,
jullie echt te zien en vertrouwen te geven,
Ik wil net wat extra geven door ruim de tijd te nemen (ook al duurt een gesprek dan soms wat langer dan volgens de reguliere richtlijnen),
te doen wat ik beloof,
transparant te zijn en gelijkwaardigheid uit te stralen.

Ik wil de kracht tot verandering/verbetering benadrukken en zal aansturen op de eigen regie van een ieder. Ik probeer de eigen mogelijkheden en het zelf oplossend vermogen te stimuleren. en maak gebruik van principes uit de positieve psychologie.
Ik zal samen met de jou en eventueel je ouders op een rij zetten wat er aan de hand is en wat de mogelijke reden van het probleem is, advies geven over hoe nu verder en meestal direct daarna de behandeling starten.

Soms kan het zo zijn dat ik niet de aangewezen behandelaar ben voor het probleem waar je mee zit. Als dat zo is, zal ik voor een verwijzing zorgen.

Juist omdat ik mijn vak goed inhoud wil kunnen blijven geven, kies ik voor een ‘vrijere’ manier van werken. Echter ik houd me als gezondheidszorgpsycholoog altijd aan de professionele richtlijnen volgens de beroepscode van psychologen, ben lid van het NVPA als ook mijn BIG registratie stelt eisen aan mijn kwaliteit van werken. De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ, dit is ter inzage beschikbaar.

Het is niet zo dat ik geen DSM-diagnoses màg, kàn of wil stellen, maar het is niet noodzakelijk om bij mij in behandeling te kunnen komen. We bepalen samen of een DSM-diagnose, indien aan de orde, helpend zou kunnen zijn (een DSM-diagnose kan (mits passend) namelijk zeker ook voor duidelijkheid, herkenning en erkenning zorgen).