Aanbod

Wat is het aanbod van de praktijk ?

Psychologiepraktijk Op Eigen Wijze biedt behandeling aan tieners (vanaf 14 jaar) en jongvolwassenen (tot 25-30 jaar) bij diverse (milde tot matige) psychische, psychosociale, gedrags- en opvoedingsproblemen.

Tijdens de behandeling maak ik veel gebruik van principes uit de cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie en van klacht- en oplossingsgerichte methodes. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat onze gedachten van invloed zijn op hoe we ons voelen (onze stemming) en dat het denken invloed op ons gedrag heeft en andersom. Tijdens de begeleiding leer je o.a. om negatieve gedachten te doorbreken en om dingen anders te gaan doen. Ik ga in mijn behandelingen uit van de klacht en we gaan op zoek naar oplossingen. Tevens pas ik, indien van toepassing, technieken van Mindfulness toe, van Write Junior (schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten) of van Schematherapie (hier leer je o.a. hoe jou gedrag en patronen zijn ontstaan).

De behandeling zal vooral bestaan uit gesprekken met jou (jullie tiener) alleen (individuele behandeling) maar bij de begeleiding van jongeren worden ouders meestal ook betrokken.
Er vindt af en toe een (evaluatie)gesprek plaats met ouder(s) en tiener samen, om van elkaar te horen hoe het gaat en om te bespreken wat ouder(s) en tiener voor elkaar kunnen betekenen om het probleem van de tiener op te lossen/te vergemakkelijken.M of W_2

Soms zijn ook gesprekken met ouders alleen nodig in de vorm van ouderbegeleiding. Het is voor ouders vaak helpend meer inzicht te krijgen in het functioneren van hun jongere of om tips te krijgen in de omgang met de klachten van hun jongere.

Soms wordt er een gesprek met heel het gezin georganiseerd, onder andere om meer begrip voor elkaars ziens wijze te krijgen. Zijn er gerichte aanwijzingen voor systeemproblematiek, kan samenwerking gezocht worden met een systeemtherapeute of vindt in overleg verwijzing plaats. .

Ook als je als ouder(s) vastloopt in de opvoeding en de opvoeding niet zo verloopt als je had verwacht, kun je baat hebben bij enkele ouderbegeleidende gesprekken. Voorlichting over ontwikkelingsproblemen zoals autisme of AD(H)D behoort ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast bied ik supervisie aan voor collega’s in opleiding die bezig zijn met hun master psychologie of de GZ-registratie willen behalen en voor beginnende (GZ-)psychologen in het werkveld die op zoek zijn naar een onafhankelijke ‘sparringspartner’. Supervisie is een begeleidingsvorm voor mensen in een mensgericht beroep (zoals hulpverlening, gezondheidszorg, onderwijs, management), waarbij je iemand leert om naar zichzelf te kijken in relatie tot zijn werk.

Ook bied ik, als sociale partner in de regio Noord Limburg, de mogelijkheid tot consultatie aan o.a. scholen, huisartsen en praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Hiertoe heb ik o.a. een samenwerking met 123 Psychiatrie en Pro praktijksteun.

Ik bied kortdurende hulp, gericht op oplossingen. Mijn manier van werken wordt ook wel “eclectisch” genoemd. Dit wil zeggen dat ik gebruik maak van verschillende therapieën, behandelwijzen en concepten, en daaruit naar eigen inzicht elementen of technieken kies die het best passen bij de individuele situatie en de behoefte en kwaliteiten van de cliënt. Ik ben niet werkzaam in de specialistische GGZ.

Het gemiddeld aantal gesprekken is ongeveer tien tot vijftien maar het kan ook zo zijn dat na een paar gesprekken al voldoende hulp geboden is of dat er toch meer gesprekken nodig zijn. In de regel ligt het maximale aantal gesprekken op ongeveer 25. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van je individuele situatie en we kunnen hier flexibel in zijn. Uitgangspunt is hulp bieden zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk. Er is nomaliter geen sprake van een wachtlijst.