18 of ouder

Ben je 18 jaar of ouder dan zijn er enkele mogelijkheden:

femke_euros2

Als er sprake is van een ‘DSM-bepaalde diagnose/stoornis’ bestond tot 1 januari 2017 de mogelijkheid, mits in het bezit van een verwijsbrief, om de rekening achteraf in te dienen bij de zorgverzekeraar en kregen cliënten afhankelijk van hun polisvoorwaarden tussen de 70% en 80% terug vanuit de basisverzekering. Vanaf heden vervalt deze mogelijkheid omdat de praktijk het sinds 1 januari 2017 voor vergoeding vereiste kwaliteitsstatuut niet heeft aangevraagd vanwege de toenemende bureaucratie die hiermee gepaard gaat. Dit betekent dat de rekening zelf betaald moet worden. Een voordeel hiervan is o.a. dat er nu geen aanspraak meer gemaakt wordt op het verplicht eigen risico van minimaal 385 euro, dat je zonder verwijzing bij mij terecht kan met alle (lichte tot milde) klachten van psychische of psychosociale aard en dat er geen diagnose verplicht gesteld wordt.

Er worden sowieso steeds meer DSM-diagnoses uitgesloten van verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, rouw, identiteitsproblemen, enkelvoudige fobieën en lichte depressieve klachten, relatieproblemen, levensfase problemen en werk gerelateerde problemen niet meer vergoed.

De praktijk is sinds 1 maart 2017 lid van de NVPA (de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten). Dit betekent dat een deel van de behandeling (zonder verwijsbrief) vergoed kan worden door de aanvullende verzekering, onder de noemer psychosociale therapie. Bij deze therapievorm wordt minder vanuit een stoornis geredeneerd maar meer vanuit de hulpvraag van de cliënt. Het is van belang om bij de declaratie de kwalificatie 9422 (NVPA therapeut) te benoemen bij mijn persoonlijke AGB-code 94-004720.

In een aantal gevallen zijn therapiekosten deels of volledig aftrekbaar bij de jaarlijkse belastingaangifte (aftrek specifieke zorgkosten/bijzondere ziektekosten). Soms zijn werkgevers bereid de kosten voor hulpverlening van een werknemer (deels) te vergoeden.

Het tarief per gesprek (OVP consult psychologische zorg genoemd) van ongeveer driekwartier tot een uur (intake en behandeling) bedraagt per 1 januari 2019: € 90,- (inclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten a € 0,35 per km). Dit is inclusief indirecte (uitwerk en voorbereiding) tijd, het behandelplan en eventueel (telefonisch of mailcontact) met derden. Mocht een afspraak anderhalf uur of meer in beslag nemen, zal een half consult extra in rekening gebracht worden. Voor rapportage naar aanleiding van onderzoek wordt vooraf een tarief afgesproken. Voor gezinsgesprekken (duur ongeveer 75 minuten) geldt een tarief van € 110,-.

Er zijn mogelijkheden tot een telefonisch consult of een uitgebreid inhoudelijk mailcontact.