18 of ouder (tot 25-30 jaar)

Ben je 18 jaar of ouder dan zijn er enkele mogelijkheden:

femke_euros2

De praktijk is sinds 1 maart 2017 lid van de NVPA (de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en van de koepelorganisatie RBCZ. Dit betekent dat een deel van de behandeling (zonder verwijsbrief) vergoed kan worden door de aanvullende verzekering, onder de noemer psychosociale therapie. Bij deze therapievorm wordt minder vanuit een stoornis geredeneerd maar meer vanuit de hulpvraag van de cliënt (ook wel integrale therapie genoemd). Het is van belang om bij de declaratie de kwalificatie 9422 (NVPA therapeut) te benoemen bij mijn persoonlijke AGB-code 94-004720.

Het particuliere tarief per gesprek (OnVerzekerdProduct/Zelfbetalers) van ongeveer een uur (intake en behandeling) bedraagt: € 95,- (inclusief BTW). Dit is inclusief indirecte (uitwerk en voorbereiding) tijd, eventuele verslaglegging of contact (telefonisch of mailcontact) met derden. Mocht een afspraak anderhalf uur of meer in beslag nemen, zal een half consult extra in rekening gebracht worden.

Het no show tarief is € 50,- (zie behandelafspraken), het kennismakingsgesprek wordt niet in rekening gebracht mits er geen intake en behandeling volgt.

Een voordeel van particuliere hulp is o.a. dat er geen aanspraak gemaakt wordt op het verplicht eigen risico van 385 euro (dat elk kalenderjaar opnieuw verrekend wordt), dat je zonder verwijzing bij mij terecht kan met alle (lichte tot milde) klachten van psychische of psychosociale aard en dat er geen diagnose verplicht gesteld wordt als ook geen indicatie of verwijsbrief nodig is.

In een aantal gevallen zijn therapiekosten deels of volledig aftrekbaar bij de jaarlijkse belastingaangifte (aftrek specifieke zorgkosten/bijzondere ziektekosten). Soms zijn werkgevers bereid de kosten voor hulpverlening van een werknemer (deels) te vergoeden.

Is er sprake van een vermoeden van een DSM-diagnose en heb je een verwijsbrief van de huisarts voor de generalistische basis GGZ (bedoeld voor lichte tot matige psychische problemen en kortdurende en klachtgerichte zorg), dan zijn er waarschijnlijk mogelijkheden om achteraf een deel van de kosten van de behandeling terug te krijgen vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat je op deze manier je verplicht eigen risico verliest van 385 euro per kalenderjaar en dat een aantal DSM-diagnoses uitgesloten zijn van verzekerde zorg ( o.a. rouw, aanpassingsstoornissen en relatieproblemen). De hoogte van het bedrag dat je terugkrijgt is mede afhankelijk van de polisvoorwaarden en de zorgverzekeraar en de nieuwste ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringswetgeving (het zorgprestatiemodel). Vanaf januari 2022 vindt afrekening per gesprek plaats i.p.v. na afronding van een volledig traject. Vanaf 2024 zal het NZA (behandel)tarief van € 135,89 of €161,46 per gesprek bij afrekening via het ZPM in rekening worden gebracht (dit is afhankelijk van de duur van de afspraak). Voor het eerste intakegesprek wordt vanaf 2024 meestal het NZA (intake/diagnostiek)tarief van € 159,70 gehanteerd. Heb je een zuivere restitutiepolis, dan wordt (achteraf) 100% vergoed door je zorgverzekeraar. Bij een naturapolis wordt in de regel tussen de 65 en 80% van het marktconforme tarief vergoed. Vanaf 2024 kan het zo zijn dat op voorhand een machtiging/akkoordverklaring moet worden ingediend bij je zorgverzekeraar. Vraag zelf goed na wat de voorwaarden vanuit de zorgverzekeraar zijn om tot vergoeding over te gaan, dit om teleurstellingen te voorkomen!

Ik werk slechts met jong volwassenen tot ongeveer 25-30 jaar, anders is er sprake van volwassenen problematiek en hier ben ik onvoldoende bevoegd en bekwaam in.